https://www.azmakala.com/components/com_adsmanager/images/default.gifمیکروسکوپ

ميكروسكوپ

میکروسکوپ برگرفته از واژه هاي یونانی micros به معنای کوچک و skopien به معنای دیدن يا بررسی کردن است. در ادامه مراقبت و نگهداری معمول مکیروسکو پ های مورد استفاده در مشاغل بالینی ارائه می شود.

میکروسکوپ از جمله تجهیزات آزمایشگاهی دقیق با سیستم های نوري نظیر(لنزها، فیلترها، منشورها، کندانسورها)؛ سیستم های مكانيكي کنترل کنندۀ وضعیت نمونه در فضای سه بعدی Z ،Y ،X ؛ سیستم های الکتر یکی (مبدل ها و منبع نور) و الکترونیکی(دوربین ها، ویدئو و غیره) است كه تهية تصویر از نمونه هايي را که با چشم غيرمسلح قابل شناسایی و رؤيت نیستند، تقویت و کنترل می کنند.

آماده سازي و مشاهدة نمونه ها، بايد براساس استفاده از رو ش هايي که در رؤيت جزئیات مؤثر است، باشد. میکروسکوپ، یک وسيلة تشخیصی مهم در مراقبت های بهداشتی، در رشته های تخصصی مانند خون شناسي،باکتری شناسي، انگل شناسی و در آموزش منابع انسانی است.(مکیروسکوپ هایی با ملحاقات ویژه برای دانشجویان وجود دارد تا مشاهدات خود را زیر نظر استاد مربوطه انجام دهند)

پیشرفت های فنی در اين زمينه، طراحی مدل های تخصصي تر ميكروسكوپ ها را در صنعت و دانشگاه فراهم كرده است که نقشي اساسي در توسعه و پیشرفت دانش بشر و درک عمیق تر او از طبیعت دارد.

میکروسکوپ با استفاده از خواص فیزیکی که عدسي ها در تعامل با نور دارند، ساخته می شود. عدسي، یک وسیلة نوری از جنس شیشه است كه توانايي انعكاس نور را داشته و به طور معمول ابعاد محاسبه شدة سهمی(محدب) یا کروی(مقعر) را دارد. اگر پرتوهای نور در نتيجة برخورد با سطح لنز و خروج، در نقطة مشترک F همگرا شوند، عدسي مثبت یا همگرا نام دارد و اگر عدسي پرتوهای نوری را که به آن برخورد می کند متفرق کند عدسي منفي يا واگرا ناميده مي شود. عدسي های مثبت(همگرا)، اجزا ساختمانی میکروسکوپ ها را تشكيل می دهند.

میکروسکوپ ها  با توجه به رنگ زمینه با اسامي متفاوت رایج در ذیل طبقه بندي مي شوند:

- میکروسکوپ نوری با ميدان ديد شفاف

- میکروسکوپ نوری با ميدان ديد تيره

- میکروسکوپ نوری فلورسانس

- میکروسکوپ نوری فارکونتراست

- میکیروسکوپ نوری تداخلی

- میکروسکوپ نوری نورپلاریزه

- میکروسکوپ نوری معكوس

- میکروسکوپ استریوسکوپ(سه بعدی)

میکروسکوپ ها به طور معمول از برق ولتاژ 110-220V و فركانس 60H استفاد ه می کنند. بعضی یک منبع كنترل كننده تنظيم شدت نور دارند. بعضي ديگر یک آینه نيز دارند که ازطریق آن نور به اسلاید قرارگرفته روی صفحه هدايت می شود آينه به لامپ ارجح است. چنین میکروسکوپ هایی اغلب در خانه هاي بهداشتي در مناطق دور از مراکز شهری، جایی که خطوط برق وجود ندارد كاربرد دارند. نصب و را ه اندازي انواع مکیروسکو پ ها نياز به كاربرد دارند. الزامات تخصصي هر کدام دارد؛ يك میکروسکوپ فلورسانس به یک اتاق تاریک نیاز دارد تا مشاهدات امكان پذير شوند.

قطعة چشمی

مشکل مکرر و تأثیرگذار، امكان وجود گرد و غبار و جرم روی سطوح خارجی یا داخلی قطعة چشمي است. این غبار یا جرم، به علت ايجاد سایه با نمونه تحت بررسي تداخل می کند، به ویژه وقتی از عدسي ها با بزرگنمايي زياد (40X -100X) استفاده مي شود. تميزكردن سطوح خارجي براي زدودن گرد و غبار كافي مي باشد. ولي اگر گرد و غبار در سطوح داخلی است، عدسي چشمی بايد جدا شود. سطوح داخلی تمیز، دوباره سوار و وضعیت نهایی تأییدگردد. ممکن است روی عدسی های قطعة چشمی، به ویژه آنهایی که برای مدت طولانی مورد استفاده قرا رگرفته اند، خراش هایی دیده شود. این خراش ها به علت بی دقتی در فرآیند تمیزکردن و ناشی از مصرف مواد نامناسب ايجادمی شود.خراش ها، سایه های تارعنکبوتی و تورمانندی را در میدان دید عدسي هاي قطعة چشمی ایجادمی کنند.

متأسفانه با این نوع آسیب ها، قطعة چشمی باید تعويض شود. گاهی اوقات، مکانیسم های کانونی اصطلاحاً گير مي كنند. برای تعمیر، قطعة چشمی جدا و با حلال مناسب، مکانیسم هاي کانونی تمیز و دوباره سوار می شود. اگر لنزهای قطعة چشمی، به علت کاربري نامناسب(اثرات ناشي از افتادن) شکسته باشند، باید تعویض شوند.

سر دوچشمی

موقعیت سر دوچشمی در کیفیت تصویر میکروسکوپ، تأثیر مستقیم دارد و مهم ترین اجزاي آن، منشورها و آینه ها است. تميز نبودن قسمت هاي نوري، روی کیفیت تصویر تأثیرگذار است. وقتي ميكروسكوپ استفاده نمی شود، این قسمت در آزمایشگاه درنتيجه تعويض قطعه هاي چشمی، نصب ضمائم(مانند دوربین ها)، يا عدم استفاده از درپوش ميتواند کثیف شود.

منشورها

منشورها، سطوح انعکاسی « نقره اندود» دارند که به مرور زمان می توانند زنگ بزنند و توانایی انعکاس خود را از دست دهند. بعضی از منشورها فقط یک پوشش رنگ انعکاسی روی سطح خود دارند که از طريق آن نور، وارد و خارج می شود. اگر سطح انعکاسی آسیب ببیند، می توان منشور را تمیز کرد، جلا داد، دوباره رنگ و نصب کرد و در سر دو چشمی تنظیم نمود. این نوع نگهداری، بسيار پیچیده است و تنها می تواند توسط آزمایشگاه ها یا شرکت های تخصصی ارائه دهندة اين خدمات انجام شود.جداكردن منشورها بدون آموزش و ابزار مناسب می تواند روی کیفیت تصویر اثر نامطلوب داشته باشد و حتی سبب شکسته شدن اجزا شود.

آینه ها 

آینه ها دارای سطوح انعکاسی هستند که مستقیماً درمعرض زنگ زدن می باشند.اگر تعمیر لازم است، آینه از سردو چشمی جدا و برداشته شده و با یک آینه جدید جایگزین و مستقیماً در جایی که باید سوارشود، تنظیم می شود. آینه يك جزء اساسی میکروسکوپ مي باشد. چون شدت نور و رنگ زمينه برای مشاهدة نمونه، ضروری است، اگر سیستم نوری به درستي کار نکند میکروسکوپ تنظیم نیست. چند عامل روی سیستم نوری ممكن است تأثیرگذار باشند:رایج ترین آنها تميز نبودن و ازبين رفتن کیفیت آینه ها و عدسی ها نقص در تأمین ولتاژ، استفاده از لامپ هاي نامناسب است. این موارد سبب ايجاد سایه های کوچک در میدان دید، و كم یا غيريکنواخت شدن شدت نورمی شود.

آینه ها یک پوشش انعکاسی روی سطوح خود دارند که در مدل هاي قدیمی تر،در معرض زنگ زدن است. در میکروسکوپ هایی که اخیراً ساخته شدند، يك پوشش محافظ نيز روي آینه ها وجوددارد.

لامپ

رشته های لامپ، یک جزء مصرفی با طول عمر معین است و استفاده از آن باید طوری برنامه ریزی شود که همیشه جایگزین داشته باشد. نصب لامپ مطابق با دستورالعمل های سازنده انجا م می شود. بعضی تجهیزات نظیر میکروسکوپ نوری فلورسانس که از لامپ های خاص استفاد ه می کنند)نور جیوه یا گزنون( نیاز به نصب و کالیبراسیون دارند که هر چند ساده است، ولي باید مطابق با توصیه های سازنده انجام پذيرد. بنابراين خطاهای پیش بيني نشده که ممکن است روی کیفیت روشنایی تأثیر بگذارند، حذف می شوند.توجه به اين نكته كه بعضی از میکیروسکوپ ها از مبدل های داخلی یا خارجی و سیستم های تنظیم ولتاژ استفاد ه می کنند ضروري است.

گرد و غبار و و تميز نبودن اجزاي داخلی

وقتی سیستم های نوری برای جلوگیری از نفوذ غبار و ذرات، درزگیری نشده باشند گرد و غبار به داخل آنها نفوذ می كند و سبب پخش و کاهش مقدار نور تابیده شده روی نمونه می شود. ذرات بزرگ با تولید سایه دید را مشکل می کنند.براي تصحیح، منبع روشنایی جدا، اجزاي آن تمیز و دوباره سوار و تنظیم می شود می شوند. .

کندانسور 

کنداسور چگونگی تمرکز نور یا نور رنگ زمينه را روی نمونه تحت مشاهده کنترل می کندو متشكل از اجزاي نوری و مکانیکی است. اجزاي نوری، عدسی هاو اجزاي مکانیکی، قطعاتي هستندکه موقعیت عدسی ها و مقدار نور رسیده به نمونه از میان دیافراگم مکانیکی را کنترل می کنند. به طور معمول، اجزاي نوری تحت تأثير گرد و غبار قرارمی گیرند.گرد و غبار این اجزا باید با استفاده از یک برس نرم از موی شتر، زدوده شوند. اجزاي مکانیکی را به وسيلة ابزار ويژه تنظیم مي کنندو هر سازنده طراحی متفاوتي براي اين كار دارد. کارهای معمول روزانه بر نظافت، تنظیم کردن و روش های روغنکاری تأكيد دارد.

صفحه یا نگهدارنده هاي نمونه

صفحه يا گیرة نمونه، از یکسری اجزاء که به یکدیگر مرتبط هستند، تشکیل شده است. هدف استفاده از این گیره ها، کنترل موقعیت نمونه هنگام مشاهده است. صفحه توانایی حرکت درجهت X /Y دارد و كاربر با دکمه های مستقل ماکرو/ میکرو آن را کنترل می کند.به علاوه،این صفحه ابزاري دارد تا با استفاده از غلاف های خاص كه معمولاً روغنکاری شدند، حركت لغزشي نرم و ظریفی ایجاد کند. در قسمت بالاتر آن صفحه ها یا گیره هاي نگهدارنده برای اسلایدها نصب شدند.براي نگهداری ميکروسکوپ، این مکانیسم ها تمیز، روغن زده و تنظیم مي شوند نگهداری گیرة چرخان، ساده است و یک مکانیسم گیرۀ داخلی دارد که اجازه می دهد عدسی شیئ درحال استفاده، با میکروسکوپ نوری همسو و تنظیم شود.

اين مكانيسم به آرامی می چرخد تا یک سيستم گشتاوری، موقعیت صحیح عدسی بعدی را تنظیم کند. هرسازنده، تعداد عدسي هايي را که می تواند روی پایة چرخان نصب شود، مشخص می کند. رایج ترین آنها بین 3 تا 5 عدسي دارند. براي نگهداری، مکانیسم چرخشی نيز بايد تمیز، روغنکاري وتنظیم شود. سطوح نوری خارجی عدسي ها باید به طور معمول تمیز شوند.براي مواردي كه از روغن براي مشاهده استفاد ه مي شود، روغن پس از هر بار استفاده بايد پاک شود تا از آلودگي ساختمان نوری داخل عدسي در اثر خاصيت موئینگی جلوگيري شود

علاو ه بر نكات اشاره شده، تأ کید مي شود که میکروسکوپ دستگاه بسيار دقيق و ظريفي است. به منظور سالم نگه داشتن بخش های نوری و نگهداري ميكروسكوپ در بهترين شرايط، اجزاي مکانیکی و الکتریکی ميكروسكوپ بايد حفظ شوند. هر قسمت از مکیروسکوپ با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژي ها تولید شده است و سوار كردن قطعات و تنظیم آن در کارخانه با استفاده از تجهیزات خاص انجا م می شود. درطی این مراحل، محدودة خطاي مجاز بخش های مختلف دستگاه، از طریق تکنولوژي هاي پیشرفته کاملاً کنترل می شود.

تمیزکردن محل میکروسکوپ، نصب و استفاده دقیق از آن، برای داشتن عمر کاربری طولانی لازم است. رطوبت، گرد و غبار و شرایط نامناسب برق، استفادة نادرست، یا نصب نامناسب در نگهداري ميكروسكوپ، اثر نامطلوب دارد. نگهداری میکروسکوپ مستلزم توجه و شکیبایی زیادی است. این کار فقط باید توسط پرسنل کارآزموده، با استفاده از وسايل ویژه انجام شود.

توصیه های کلی در زیر ارائه شده است. این توصیه ها برای نصب و نگهداری میکروسکوپ در شرایط کاری مطلوب لازم است.

1-. اطمینان حاصل نماييد جایی که میکروسکوپ نصب می شود عاري از گرد و غبار و رطوبت است. به طور ایده ال، باید سیستم تهویه هوا وجود داشته باشد که هواي بدون گرد و غبار و ذرات، دما و رطوبت کنترل شده را تأمین نماید.

2-. اطمینان حاصل نما یید که محل نگهداری ایمن است، داشتن محلي با درِ قفل دار برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز لازم مي باشد.

3-. از اينكه مکان میکروسکوپ، دور از منبع آب یا محل نگهداری مواد شیمیایی است مطمئن شويد. همچنین از مکا ن های دارای نور مستقیم خورشید باید اجتناب شود.

4- اطمينان حاصل نماييد که محل انتخا ب شده، پریز برق سازگار با سیستم نوری میکروسکوپ دارد. همچنين پريز باید در شرایط مطلوب و ولتاژ تنظیم شده و متناسب با استاندارد کدهای الکتر یکی باشد. اگر میکروسکوپ از آینه استفاده می کند، محل نصب باید نزدیک پنجره ای باشد که روشنایی خوب دارد، اما نباید مستقیماً درمعرض نور خورشید باشد.

5- میکروسکوپ را روی یک سطح تراز محکم نصب کنید که در زير آن فضاي کافی برای قرارگرفتن پاهاي کاربر وجودداشته باشد. بدن کاربر باید نزدیک به میکروسکوپ و سرش نزدیک به قطعه هاي چشمی بدون آنکه ستون فقرات گردني و پشتي خم شوند

6- برای تسهیل وضعيت کاری كاربر، یک صندلی با ارتفاع قابل تنظیم و محافظ پشت مناسب تهیه نما یید. اگر محافظ پشت وجودنداردمحافظی برای پاها تهیه کنید و آن را مقابل فضای کار(نه روي صندلي) قراردهید. هدف از این کار، راست شدن ستون فقرات تا حد امکان و کاهش خمیدگی شانه ها و گردن است.

7-از قراردادن میکروسکوپ نزدیک دستگاهی که لرزش تولید می کند نظیر سانتریفوژ یا یخچال، خودداری کنید.

8- سعی کنید میکروسکوپ را از محل نصب آن حرکت ندهید، به ویژه اگر هر روز، از آن زياد استفاد ه می شود.

9- اگر از میکروسکوپ برای مدت طولانی استفاده نمی کنید با پوشش محافظ گرد و غبار آن را بپوشانید و پیشگیر ی هایی به عمل آورید تا تحت تأثیر رطوبت اضافی قرارنگیرد. هر چه محیط اطراف خشک تر باشد، احتمال رشد قارچ کمترخواهدبود. محافظ می تواند پلاستیک یا پارچ هاي و با کیفیت مشابه دستمال های بدون پرز باشد.

10-در مناطقی که رطوبت بالایی دارند، مکیروسکوپ را درون جعبه یا کابینتی که دارای لامپی بیش از 40 وات نیست و در طول شب روشن می شود،نگه دارید. این کار به خشک نگه داشتن محل نگهداری و کاهش احتمال رشد قارچ کمک می کند. اگر از این توصيه استفاد ه می کنید از وجود روزنه هایی در جعبه برای برقراري تهویه ی داخل اطمینان حاصل نمایید.

نگهداری میکروسکوپ مهم ترین مراحل نگهداری میکروسکوپ در شرایط کاری مناسب به شرح زیر است:

1-از تنظیم بودن صفحة مکانیکی اطمينان حاصل نماييد. صفحه باید به آرامی در تمام جهات X-Y حرکت کند و در وضعیت انتخاب شده توسط كاربر باقی بماند.

2- مکانیسم تنظیم فاصلة کانونی را امتحان کنید. فاصلة کانونی انتخاب شده توسط کاربر میکیروسکوپ باید ثابت باقی بماند.. ارتفاع نباید از آنچه که توسط كاربر میکروسکوپ تعیین شده، تغییر کند.

3- عملکرد دیافراگم را کنترل کنید.

4- همة اجزاي مکان کیی را تمیز نماييد.

5- میکیروسکوپ را مطابق با توصیه های سازنده روغنکاری کنید.

6- تنظیم بودن گیرة نگهدارنده نمونه را کنترل کنید.

7- . تنظيم بودن اجزاي نوری را کنترل نماييد.

اقدامات پیشگیرانه

1-چون اتانل روی اجزاي نوری اثر ميکند از آن براي تميزكردن استفاده ننماييد. همچنین پایة صفحة مکانيکي را با گزیلن یا استون تمیز نکنید.

2- از کاغذ معمولی برای تمیزکردن لنزها استفاده نکنید، چون می تواند روي سطوح خراش ايجادكند.

3- برای جلوگیری از باقی ماندن اثر انگشت، لنزها را با انگشتان لمس نکنید.

4- لنزهای قطعة چشمی يا شيئي را با پارچه یا کاغذ تمیز نکنید، چون پوشش محافظ اجزاي نوری ممکن است کیفیت خود را از دست بدهد. این سطوح را با برس موی شتر یا دمیدن هوا با یک آسپیراتور تمیز کنید.

5- از رهاکردن میکروسکوپ بدون قطعات چشمی اجتناب کنید. برای اجتناب از نفوذ گرد و غبار و ذرات روي سطوح، درپوش ها را روی عدسي ها قراردهید. 6- میکروسکوپ را در محیط های مرطوب، در داخل جعبه نگهداری نکنید.

7- از فشارآوردن عدسي شيئي روی اسلاید اجتناب کنید، این کار می تواند به لامل یا لنز جلو آسیب برساند. فاصله کانونی را به آرامی و به دقت تنظیم کنید.

8- سطح یا صفحة مکان کیی را تمیز نگه دارید.

9- اجزاي نوری را باز و جدا نکنید این کار می تواند تنظیمات را تغييردهد. سطوح نوري باید ابتدا با برس موی شتر و سپس با دستمال چرمی یا کاغذ لنز تمیز شوند.

10- برای برداشتن میکروسکوپ از دو دست استفاده کنید، به طوري که یک دست بازوی میکروسکوپ و دیگری پایة آن را حمایت کند.

11- به هنگام تعویض لامپ، از لمس سطح آن با انگشتان خودداری کنید. اثر انگشتان، شدت نور را کاهش می دهد.

12- به منظور افزايش عمر لامپ از وجود ولتاژ صحیح اطمینان حاصل نما یید. هر زمان که ممکن است، از کمترین شدت نور مورد نیاز برای مشاهده، استفاده نما یید.

13- اگر ولتاژ، پایدار و یکنواخت نیست، میکروسکوپ را به یک تثبيت کننده ولتاژ وصل نماييد. مراقبت ویژه در شرایط آب و هوایی گرم در آب و هوای گرم و نیز آب و هوای خشک، مشکل اصلی گرد و غبار است چون بر سیستم های مکانیکی و نوری اثر میگذارد.

14- وقتی از میکروسکوپ استفاده نمیکنید همیشه با یک روکش پلاستیکی آن را بپوشانيد.

15- بعد از استفاده، یا دمیدن هوا با استفاده از آسپیراتور، میکروسکوپ را تمیز کنید.

16- لنزها را با برس موی شتر یا با یک قل ممو تمیز کنید. اگر گرد و غبار به سطوح نوري چسبیده است، سعی کنید آن را با کاغذ لنز تميز نماييد. سطح را خیلی آرام پاک کنید تا از ایجاد خراش جلوگیری شود. مراقبت ويژه براي جلوگيري از رشد قارچ در شرایط آب و هوایی مرطوب در شرایط آب و هوایی مرطوب و عموما گرم، رشد قارچ روی سطوح لنزها، در شیار پیچ ها و زیر رنگ محافظ ميتواند عملكرد ميكروسكوپ را تحت تأثير قراردهد. اگر از میکروسکوپ به طور مناسب محافظت نشود، در عرض مدت کوتاهی غيرقابل استفاده خواهدشد.

مراقبت در جلوگیری از رشد قارچ

 

1-روغن ایمرسیون را از روي عدسي 100X پاك كنيد. از کاغذ لنز، یا اگر در دسترس نیست، از پنبه استفاده نماييد.

2- نگهدارندة نمونه را تمیز کنید.

3- کندانسور را تمیز کنید.

4- مقاوم کنترل شدت نور را در پايين ترين حد قرا ردهید و سپس سیستم نوری را به طور کامل خاموش کنید.

5- . میکروسکوپ را با یک روکش پلاستیکی یا پارچه ای بپوشانید. اطمینان حاصل نماييد که میکروسکوپ در یک مکان دارای تهویه مناسب، با کنترل رطوبت و دما، نگهدار ي می شود.اگر تهوية جعبه نگهداری برقرار است و یک لامپ برای کنترل رطوبت وجوددارد، میکروسکوپ را داخل آن قرارداده، لامپ را روشن و در جعبه را ببندید.

6- مراقبت ويژه براي جلوگيري از رشد قارچ در شرایط آب و هوایی مرطوب در شرایط آب و هوایی مرطوب و عموما گرم، رشد قارچ روی سطوح لنزها، در شیار پیچ ها و زیر رنگ محافظ مي تواند عملكرد ميكروسكوپ را تحت تأثير قراردهد. اگر از میکروسکوپ به طور مناسب محافظت نشود، در عرض مدت کوتاهی غيرقابل استفاده خواهدشد.

7- مراقبت از میکروسکوپ تواتر: روزانه (بعد از استفاده)

8- شب ها، میکروسکوپ را در یک جعبة مجهز به لامپ برق که قدرت آن بیش از 40 وات نباشد، نگه داری کنید. لامپ باید در قسمت بالایی جعبه نزدیک سر دو چشمی نصب و در طول شب روشن نگه داشته شود. جعبه جهت گردش هوا، باید تعدادی روزنه داشته باشد و دما در داخل جعبه نباید بیش از 50°C باشد، تا بر روغن موجود در میکروسکوپ اثر نکند.

9- اگر امکان استفاده از یک جعبه با لامپ برق وجودندارد، به عنوان جایگزین مي توان از مادة خشک کننده مثل سیل کیا ژل یا برنج استفاده کرد. وقتی از اين مواد استفاد ه می شود، از اینکه میکروسکوپ در یک جعبه محافظ يا زیر روکش محافظ پارچ هاي مانند دستمال، نگهدار ي می شود اطمينان حاصل درغیر این صورت آن را تعویض نمایید همچنين مادة خشک کننده بايد در شرایط مطلوب باشد.

10- میکروسکوپ را به طور مرتب تمیزکنید. اگر لنزها با دست تماس دارند، از دستکش لاتکس استفاده کنید. این کار از باقی ماندن هرگونه اثر انگشت جلوگیری کرده و خطر رشد قارچ را کاهش می دهد.

11- اگر هیچ کدام از جایگزین های بالا عملی نیست، میکروسکوپ را در مکانی با تهوية مناسب قراردهید. وقتی از میکروسکوپ استفاده نمی شود می توان آنرا برای مدت کوتاه زیر نور مستقیم خورشید قرارداد. این کار رطوبت و خطر رشد قارچ روی سطوح مختلف دستگاه را کاهش می دهد تهویه مطبوع(کنترل دما و رطوبت) به طور قابل ملاحظه ای از رشد قارچ روی میکروسکوپ جلوگیری میکند. هر چند که برای تعداد زیادی از آزمایشگاه ها، چنین انتخابی وجودندارد. اگر تهویه مطبوع در محلي که میکروسکوپ نصب شده است،برقرار نیست، باید برای کنترل رطوبت، تمهیداتی در نظر گرفته شود.

 

FGP Hot Stage

FGP Hot Stage
قابل نصب روی میکروسکوپهای مختلف امکان تغییرات ساختاری براساس نیاز کاربر مجهز به کن[...]
نتایج 1 تا 1 از کل 1 نتیجه

مطالب مفید

اخبار

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به آزماکالاكام می باشد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آریا سافت