https://www.azmakala.com/components/com_adsmanager/images/default.gifpH متر

 pH متر

pH متر برای تعیین غلظت یون هيدروژن+H در یک محلول کاربرد دارد. اگر اين دستگاه با احتياط استفاده و كاليبر شود، قدرت اسيدي محلول را اندازه گيري مي كند pH مترها گاهي دستگاه تجزیةph ، نمايشگر pH و یا سيستم الكتروشيمي  نیز نامیده می شود. pH متر در هر رشته ای از علوم که با محلول سر و کار دارد،استفاده مي شود. در رشته هایی مانند کشاورزی، صنایع آب و خالص سازی و در صنایعی مانند پتروشیمی، کاغذسازی، غذا، داروسازی، تحقیق و توسعة صنایع فلزات و غيره كاربرد دارد.

در آزمایشگاه بالینی از آن در کنترل محیط های کشت، انداز ه گیری بافرهاي قلیایی و یا اسیدی و محلو ل ها استفاده می شود. در آزمایشگا ههای تخصصی، میکروالکترودها برای اندازه گیری pH فرآورده ها خون کاربرد دارند. pH پلاسما وضعیت بالینی بیمار را ارزیابی می کند و معمولاً بین 7.35 تا 7.45 است. این مقدار درنتيجة تعادل واکنش های اسیدی-بازی در بدن ايجاد مي شود. اسيد به طور مستمر يون هيدروژن آزاد مي كند و موجود زنده با توليد يون بي كربنات اين حالت را خنثي كرده و يا در تعادل نگه مي دارد. نسبت بین اسید باز در موجود زنده به وسیلة کلیه ها(اندامي كه هرگونه مواد زايد را از بدن دفع مي كند) انجام می شود. pH پلاسما یکی از عواملي است که باتوجه به سن و شرايط سلامتي بیمار فرق می کند.

آزماکالا انواع مدل های به روز pH متر را به همراه مشخصات فنی و شرکت های ارائه دهنده تجهیزات آزمایشگاهی(تولید کنندگان ایرانی و واردکنندگان اصلی) جهت آگاهی سریع از قیمت و اخذ پیش فاکتور معرفی می کند و به خریداران جهت خرید موفق مشاوره و راهنمایی رایگان می دهد.


pH متر| قیمت دستگاه ph متر| اساس کار دستگاه ph متر|  پی اچ متر|فروش ph متر ارزان  pH meter| AZ| Hanna|Mettler Toledo

 

اصول عملكرد

pHمتر غلظت یون هیدروژن +H را با استفاده از الکترود حساس به یون + H اندازه گيري می کند. در شرایط ایده آل این الکترود در حضور یک نوع یون کار مي کند. ولی در عمل همیشه با دیگر یون هاي موجود در محلول تداخل دارد. الکترود pH معمولاً يک الکترود ترکيبي است، به اين معني که يک الکترود رفرانس و يک الکترود داخلي در داخل يک محفظة شيشه اي گنجانده شده اند. انتهاي محفظه از غشاء شيشه اي و حباب ماننداست که نسبت به يو ن ها حساس مي باشد و رأس الکترود داخلي درداخل آن قراردارد. بخش داخلي و بيروني محفظه حاوي KCl وhcl0/1مولار(محلول رفرانس)است و الکترود رفرانس(کاتد)در درون و آن در بيرون آن قراردارد. الکترود داخلي و الکترودرفرانس معمولاً از يک جنس ساخته شده اند. اين وسيله مانند يک پيل گالوانيزه کار مي کند. الکترود رفرانس در مراحل اندازه گيري بدون تغيير باقي مي ماند. قسمت انتهاي محفظه به يون ها حساس است و در واقع بخشي است که در تماس با محيط انداز ه گيري مي باشد و تبادل يون ها به وسيلة اين غشاء شيشه اي انجام مي شود. اين قسمت بايد به طور متناوب با محلول KCl براي برقراري مجدد تبادل يوني پر شود در غير اين صورت با از دست دادن يون ها و تبخير، اين تبادل يوني به درستي انجام نخواهدشد.انتهاي محفظة شیش های الکترود pH با یک لایه ژل درقسمت داخلی و خارجی پوشیده شده است و مانند یک محيط اندازه گيري عمل می کند.

یون سدیم +Na در ژل بيرون از حباب شیشه ای و در محلول و یون هيدروژن +H در ژل منتشرمی شود. این ژل سبب انتخابي عمل کردن الکترود pHبراي يون می شود؛ یون هيدروژن  +H نمی تواند از غشاءشیشه ای الکترود pH عبورکند، در حالی که یون سديم +Na عبورکرده و سبب تغییر پتانسيل پيل می گردد. اين تغيير به وسيلةpH متر اندازه گیر ی می شود. توضیح مختصري در ارتباط با طرزکار الکترودها در پیوست آخر اين فصل ضمیمه است.

اجزای pH متر یک pH متر معمولاً ساختار زیر را دارد:

1-بدنه دستگاه شامل مدار، كنترل ها، رابط ها، صفحة نمایش و صفحة اندازه گیری است قسمت های زیر از اجزای مهم دستگاه هستند:

الف)کلید روشن/ خاموش. همة pH مترها این کلید را ندارند.بعضی فقط یک سیم با دو شاخة متصل به پریز برق دارند.

ب) کنترل دما. این کلید دمای محلول مورد اندازه گیری را کنترل می کند.

ج) کنترل کالیبراسیون. با توجه به مدل، pH مترها یک یا دوکلید کالیبراسیون دارند. معمولاً اين كليدها با Cal 1 و Cal 2شناسایی مي شوند. اگر pH متر فقط با یک محلول کالیبر شده است، کلید Cal 1 استفاده می شود و کلید Cal 2 بايد روی 100 % باشد. اگر pH متر از کالیبراسیون دونقطه ای استفاده می کند، از دو محلول که محدودة pH مورد آزمایش را پوشش مي دهد و دو کلید Cal 1 و Cal 2 استفاده می شود.

در موارد خاص، كاليبراسيون سه نقطه اي بايد انجام شود که در اين صورت از سه محلول كاليبراسيون استفاده مي شود. د( کليد کنترل وضعيت دستگاه. عملكرد اين كنترل عبارت است از:

I وضعيت آماده( 0 2). در این حالت، جریان الکتر کییدر الکترود ها وجودندارد و زماني كه دستگاه خاموش است استفاده مي شود.

II وضعيت اندازه گيري میل یولت( 1 mV ). در این حالت دستگاه قادر به خواندن میلی ولت است.

III  وضعيت كنترل اتوماتيك دما( 2ATC) . همة pH مترها این کنترل را ندارند. این تنظیم خودكار دما است و وقتی که محلول ها دمای متغیر داشته باشند كاربرددارد. لازمه استفاده از این کنترل داشتن الكترود تركيبي خاص است. . متصل به دستگاه اندازه گيري باشد. این الکترود ترکببی متشکل از یک الکترود رفرانس که الکترود کالومل نیز نامیده می شود و یک الکترود داخلی در يک محفظة شيشه اي است. سازندگان مختلف این الکترود را به اشکال متفاوت طراحي کرده اند.

الزامات نصب و راه اندازي

pH متر با استفاده از جریان الکتریکی با مشخصات زیر کارمی کند. منبع نیرو: تك ولتاژ: 110V یا 220-230V ، فركانس هاي 50-60Hzبسته به مناطق مختلف دنيا. همچنین، pH متر قابل حمل و باتری دار وجوددارد. مراحل كلي کالیبراسیون دستگاه pH متر،قبل از استفاده براي صحت اعداد pH بايد كاليبرشود.

ترتيب كاليبراسيون عبارت است از:

1.کالیبراسیون يك نقطه ای. این روش برای شرايط كاري و استفادة معمولي کاربرد دارد و از یک محلول رفرانس با pH معين استفاده می کند.

2. کالیبراسیون دونقطه ای. این روش پيش از اندازه گیری خيلي دقیق کاربرد دارد و از دو محلول رفرانس با pH معين استفاده می کند.همچنین، زمانی که از دستگاه براي مدت طولاني استفاده نشد ه است و یا شرايط نگهداری اعمال نشود، اين روش مورداستفاده قرارمي گيرد.

توضيح مراحل تواتر: روزانه pH .1 متر را با کی محلول داراي pH معين کالیبرکنید

(كاليبراسيون یک نقطه ای)

1.1 دستگاه را به پریز برق با ولتاژ مناسب وصل کنید.

2.1 كليد دما را با دمای محیط)محلول( مطابقت دهید.

pH 3.1 متر را تنظیم کنید.

4.1 الکترودها را از گيرة نگهداری جدا كنيد. الکترودها همیشه باید در محلول مناسب قرارگیرند. بعضی را مي توان درآب مقطر نگه داري کرد، درحالي كه بعضي بايد به توصية سازنده در محلول ديگري قرارگيرد اگر بنا به دلايلي الكترود خشك شود، 24 ساعت پيش از استفاده آن را در آب قراربدهيد.

5.1 الکترود را داخل بشر خالی با آب مقطر شستشودهید.

6.1 الکترود را با پارچة جاذب خشك كنيد. براي جلوگيري ازآلودگي احتمالي، الکترودها را بايد بین محلو ل های مختلف شستشوداد. الکترودها را در محلول کالیبراسیون قراردهید. 1.2 الکترود را به نحوی در داخل بشر محتوی محلول استاندارد قراردهید که با كف بشر تماس نداشته باشد. این کار، احتمال شکستن الکترود را کمترمی کند. اگر براي اندازه گيري pHمحلول از مگنت استفاده مي شود، باید دقت داشت تا مگنت به الکترود برخوردنكند؛ چون آن را مي شکند.

محلول بافر به عنوان يك محلول کالیبراسیون استفاده مي شود؛ چون pH مشخصي دارد و بنابراين اگر آلودگی کمي به وجود آيد، pHمحلول تغییر نخواهدکرد. معمولاً محلولي با pH = 7 برای این منظور استفاده می شود. كليد دستگاه را از وضعيت آماده به وضعيت ا ندازه گیری pH تغییردهید. 1.3 این عمل الکترود را به مقیاس انداز ه گیری pH مرتبط مي کند. 2.3 با دکمة pH ،Cal 1 متر را تنظيم و pH محلول کالیبراسیون را اندازه گیری نمایید.

به عنوان مثال: برای محلول با pH = 7 ، عقربة pH متر می تواند به اندازة 1/ 0 واحد متغیر باشد و میانگین خوانده باید pH = 7 باشد. مقدار عددي pH را باید به صورت عمود خواند تا از خطای انعکاس روی صفحة نمایشگر pH جلوگيري شود. نهايتاً، pH متر براي قرائت صحیح pH محلول ها آماده و كاليبر است. 3.3 كليد عملكرد را در وضعيت آماده قراردهيد phمحلول را اندازه گیری نماييد. 1.4 الکترود را از محلول کالیبراسیون خارج نما یید. 2.4 آن را با آب مقطر شستشو داده و خشک کنید 3.4 الکترود را داخل محلول مجهول برای اندازه گیری pH قراردهید. 4.4 كليد را در وضعيت آماده قراردهيد. Ph 5.4 محلول را بخوانید. 6.4 كليد را دوباره در وضعيت آماده قراردهيد.اگر لازم است، pH بیشتر از یک محلول اندازه گیری شود،مراحل ذكر شدة قبل را تکرارنما یید. با آب مقطر الکترود را شستشو داده و با کاغذ فيلتر بدون پرز آن را خشک کنید. وقتي ph محلو ل های متعدد اندازه گيري مي شود، pH متر باید با استفاده از مراحل ذکرشدة قبل به صورت مكرر كاليبر شود. .خاموش کردن pH متر. 1.5 الکترود را از داخل آخرین محلول خارج کنید. 2.5 آن را با آب مقطر شستشودهيد و با کاغذ فيلتر بدون پرز خشک نما یید. 3.5 الکترود را داخل محلول نگهداری قراردهید. 4.5 كليد را در وضعيت آماده قراردهید. 5.5 دستگاه را از برق خارج كنيد. 6.5 میز کار را تمیزکنید.

نگهداری عمومي

تواتر: هر 6 ماه

1-شرايط فیز کیی و ظاهري pH متر، تمیزی بدنه، محافظ، وتنظیم آن را کنترل کنید.

2- کابل ها، اتصالات و همچنین تمیزی آنها را كنترل نما یید.

3- کنتر لهای دستگاه را بازبيني کنید. از فعال شدن بدون مشکل آن ها اطمینان حاصل نما یید.

4- از آماده بودن pH متر اطمینان حاصل نما یید. برای این کار برق دستگاه باید قطع شود. با استفاده از پیچ تنظیم که معمولاً زیر عقربه نمایشگر قراردارد، عقربه نمایشگر را روی صفر تنظیم کنید اگر دستگاه صفحة نمایشگر دارد، از عملكرد صحيح آن اطمینان حاصل نما یید.

5- از کارکرد صحيح نشانگر كليد روشن دستگاه(حباب یا دیود) اطمینان حاصل نمایید.

6- گيره نگهدارندة الكترود را كنترل نماييد. اتصالات الکترود به بدنه را بازبيني کرده و از شل نبودن الکترود و طول مناسب آن اطمینان حاصل کنید.

7- از شارژ بودن باتری ها اطمینان حاصل نما یید(اگر دستگاه اين قابليت را دارد). درصوت نياز، آنها را تعويض نماييد.

8- فعالیت و کارکرد دستگاه را با اندازه گیری pH یک محلول با pH مشخص آزمايش كنيد.

9- از اتصالات سیم زمین و انتقال صحیح جريان اطمینان حاصل نما یید. فقط شامل دستگا ههايي كه با باتري كار مي كنند.

نگهداری پاية الکترودها

تواتر: هر 4 ماه

برای انداز هگیری دقیق الکترودها، نگهداري و مناسب بودن محلول الکترولیت الزامي است. مراحل پیشنهادي براي تعويض محلول الكتروليت عبارت است از: 1-الکترود را از محلول بافر ذخيره خارج کنید.

2- آن را با آب مقطر فراوان شستشودهید.

3- محافظ قسمت بالای الکترود را خارج کنید.

4- با استفاده از سرنگ بخش داخلی الکترود را با محلول اشبا ع شدة KCl پرکنید. اطمینان حاصل کنید که نوک سرنگ با بدنة الکترود برخورد نکند.

5- درپوش الکترود را ببنديد و با آب مقطر شستشودهيد.

6- زماني كه از الكترود استفاده نمي شود، آن را در محلول بافرنگهدارنده قراردهيد.

اقدامات پيشگيرانة ديگر

1-با توجه به اینکه بدنة الکترود از شیشه ساخته شده و خيلي شكننده است، بايد با مهارت با آن کار کرد تا از هرگونه ضربه اي جلوگيري شود.

2- به خاطر داشته باشید كه عمر مفيد الكترود محدود است.

3- وقتی از الکترود استفاده نمی شود، آن را در محلول بافر نگهدارنده بگذاريد.

 

AZ 86552

AZ 86552
pH متر مدل: 86552 سازنده: AZ Instrument بازه ی اندازه گیری: 14.00 - 0.00 محدوده[...]

3510 Jenway

3510 Jenway
pH متر مدل: 3510 Jenway بازه ی اندازه گیری: 19.999-2.000_ محدوده دمای کاربردی: 0 [...]

PHAC

PHAC
pH متر میکرو پروسسور مجهز به دو نمایشگرمجزا (PH ,دما) مجهز به اتو کالیبراسیون نرم ا[...]
نتایج 1 تا 3 از کل 3 نتیجه

مطالب مفید

اخبار

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به آزماکالاكام می باشد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آریا سافت